תפילות יום השישי השלישי של הרמדאן הסתיימו ללא אירועים חריגים


המשטרה אפשרה לראשונה במהלך ימי הרמדאן מעבר של אוטובוסים פלסטיניים בהם מתפללות מוסלמיות וילדים שנסעו ישירות ממרכזי הערים דרך המעברים לעיר העתיקה ולהר הבית .
האוטובוסים שנכנסו לשטחי ישראל דרך המעברים ביטוניא ומזמוריא , עברו בידוק של מתפ"ש והמינהל האזרחי ואושרו על ידם, לוו מיד עם יציאתם מהמעברים על ידי שוטרי משטרת ירושלים עד הגעתם לשער שכם. שם ירדו הנשים והילדים ועשו דרכם לעיר העתיקה ולהר הבית.
בסיום התפילה חזרו המוסלמיות והילדים לערים הפלסטיניות דרך המעברים.