פישמן מסכים להכריז עליו כפושט רגל

הודיע לבית המשפט שאינו מתנגד לבקשת הבנקים והמנהל המיוחד * מבקש לחייב את הבנקים להתייחס עניינית להסדר המוצע - לפני או אחרי ההכרזה