מקלטי חירום ושיקום גברים: אושרה תכנית למניעת רצח נשיםעל רקע ריבוי מקרי הרצח של נשים אושרה בוועדה למאבק באלימות תכנית חומש בהיקף של 250 שתנסה להילחם בתופעת האלימות במשפחה ומקווה "למנוע את הרצח הבא". במסגרת התכנית: שיפור המענה למקרי חירום 24/7, סיוע לנערות הרות והסדרת תופעת האלימות הכלכלית בחוק