לראשונה: משרד החינוך מתערב בנשף הסיום בתיכון

המשרד ממליץ לצוות החינוכי להתערב בקבלת החלטות המשפיעות, בין השאר, על אופי הנשף ועל עלותו