כוח המשיכה: על הגעת בניון לבית"ר

המענה לבעיה, המסר לקהל והרווח לשני הצדדים. בוני מנתח