ועדה פרלנמנטרית בנושא פישמן: בכירי הבנקים יזומנוביום רביעי הקרוב תאשר מליאת הכנסת את ההצעה להקים ועדה בראשות איתן כבל, שתורכב מכל חברי ועדת הכלכלה בצירוף חמישה ח"כים נוספים