ועדה מיוחדת תנסה לפתור את המלחמות הפוליטיות במשרד האוצר

הוועדה אמורה להכריע במחלוקות ארוכות שנים בין הגורמים השונים המרכיבים את האוצר ■ אתמול כבר העלו גורמים באוצר את האפשרות לפיה הוועדה הוקמה כדי להכריע כי ראשי האגפים השונים באוצר יהיו כפופים למנכ"ל משרד האוצר