השולחן ערוך, ממתין לארח - טורה של ד"ר חנה קטן

אין לי כל ערגה לריקוד עם ספר התורה. השיח שלנו הוא פנימי, במסתרים. יש לי רומן מיוחד עם התורה. צמאה נפשי אליה.

למאמר במלואו