הרשת בדיכאון: התגובות לטרגדיה של יוסיין בולט

המיליונים שהיו מרותקים למסכים לא דימיינו שכך זה יסתיים: העולם הוירטואלי נפרד מהאתלט הגדול בדורו