הנשיא יוכל לקצר תקופת השעיה מעריכת דין

הצעת החוק שאושרה סופית מעניקה לנשיא המדינה סמכות להקל בשני אמצעים משמעתיים שהוטלו על בעל מקצוע מוסדר בתום הליך משמעתי - התליית רישיון וביטול רישיון