דנה שורצמן בטור אישי: אם נשים היו מנהלות את העולם

עד היום לא ברור לי האם הוא התמהמה מכיוון שקראו לו משיח, או שקראו לו משיח מכיוון שהוא התמהמה. דנה שורצמן